Park/Skwer

wwja_portfolio_parklotnikow_7-1280x720.jpg

2023-10-31 wwja

Projekt odmienił zaniedbaną przestrzeń istniejącego placu zabaw w Parku Lotników, zmieniając go w miejsce przyciągające rzesze krakowian. Rewitalizacja terenu, poprzez całkowicie nową kompozycję oraz wprowadzenie ciekawych i różnorodnych urządzeń do zabawy, podniosła znacząco walory rekreacyjne i wypoczynkowe największego parku w Krakowie.


WWJA_PORTFOLIO_STACJA_1-1280x959.jpeg

2023-08-21 wwja0

Głównym zamysłem projektowym było odzyskanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, zwiększając walory funkcjonalne i wizualne, komponując krajobraz miejski jako park rzeczny, aranżując, dywersyfikując i uatrakcyjniając przestrzeń oraz stwarzając dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Wszystko przy jednoczesnym zachowaniu charakteru miejsca – dawnej stacji kolejowej. Równocześnie, nie chodziło o stworzenie ikony, tylko przestrzeni przyjaznej ludziom.


WWJA_PORTFOLIO_SMOK_1-1280x848.jpeg

2023-08-21 wwja

Koncepcja Smoczego Skweru ‘Do Woli’ położonego na skraju Parku Decjusza w Krakowie nawiązuje do historycznej przeszłości tego miejsca, a zarazem na nowo – współcześnie – interpretuje ideę odrodzenia, a nawet odradzania. W ten sposób, szczycący się znakomitą – sięgającą renesansu – przeszłością, park stanie się dla współczesnych użytkowników obszarem, którego charakter ujawnia się poprzez eksplorację pojęć energii, przetwarzania, ożywiania, odradzania i rezonowania.


WWJA_PORTFOLIO_PARKCZY_1-1280x720.png

2023-08-15 wwja0

Odkryj Harmonię Natury: Nagradzany Projekt Parku, który Ożywia Przestrzeń Miasta" Zapraszamy Cię do świata przekształconego przez zrównoważoną architekturę krajobrazu. Nasz projekt, wielokrotnie uhonorowany prestiżowymi nagrodami, wskrzesza historyczne osie kompozycyjne, tworząc wyjątkową przestrzeń dla wszystkich. Teren, który kiedyś pełnił rolę lotniska, przekształcił się w nowoczesny park, gdzie uporządkowane aleje prowadzą wzdłuż dawnych dróg startowych.